Tumblelog by Soup.io
 • sharaquss
 • tishka
 • mith
 • Sydonai
 • szufik
 • acid
 • mikeyfrey
 • Guto
 • Nannoo
 • Bass
 • jme
 • kaerion
 • modernromantics
 • soadysta
 • sciphex
 • countsickness
 • butelkazapalajaca
 • Kryptonite
 • Fall-From-Grace
 • pseikow
 • EvilDeath
 • eMGieeL
 • Xavax
 • Fif
 • Stranger-in-a-parade
 • bor00
 • maciej
 • wiedzma
 • videocompiler
 • lashlo
 • doomtiger
 • hesser
 • omnipotence-ltd
 • Nidor
 • ra-tm-an
 • radioaktywny
 • dastardlybadass
 • destrukcja
 • meredrica
 • Winiary
 • inajaa
 • muszdinozaura
 • laleczkavoodoo
 • sadamik
 • sliv3r
 • child
 • maa01
 • Pzycho
 • Singuratic
 • pkz451
 • RadioActiveSmile
 • 18alexa18
 • skulldisco
 • witzeclown
 • cze
 • avaritia
 • acv
 • revpazuzu
 • TheoRettich
 • iconoclast
 • drbizon
 • prooo
 • gegenwelt
 • ignominy
 • murkelte
 • submerged
 • morfine
 • oloss
 • lychnis
 • Ketchupsuicide
 • dwdpw
 • ashura
 • jackarma
 • gray
 • Smeraldina
 • bethin
 • redlobster
 • brains-eater
 • elchupacabra
 • felek
 • rdr
 • jabadabadu
 • odiprofanumvulgus
 • knurek
 • timecode
 • dreckschippe
 • alexandrucopaci
 • zlewkizpolewki
 • K-E-N-A-J
 • Axoi
 • pumex
 • chromengel
 • pijak
 • kaktu
 • gruebelzwang
 • GtG
 • veryrude
 • szczotaomnomnom
 • ladyamentia
 • -Macek
 • boooring
 • Boszczak
 • szaaatan
 • orelh
 • kuerbis
 • bananowo
 • polaparis
 • totento
 • kraechz
 • atranta
 • chowmein
 • szynka
 • makowa
 • spinningZoetrope
 • bw
 • biohzdr
 • hubik
 • zefside
 • lemonflea
 • crazynerdpicture
 • Joker8953
 • ReeshTHE6
 • szora-mh
 • paulkost
 • runkenstein
 • elrivien
 • magdacnn
 • Arier
 • angelsdemon
 • Stenzer
 • batonowate
 • eccentricn
 • fatique
 • grumpy
 • sashthesplash
 • Eldharjarr
 • trayor
 • Montezuma
 • DaveRockingHero
 • rotenberg
 • shogaitengoku
 • pedzacafaja
 • TheSpinningZoetrope
 • Rozen
 • itsaccurate
 • saski
 • Moniauke
 • leszekzukowski
 • tobixer22
 • feriach
 • hildebeithegerda
 • Krwawa
 • crux
 • guyver
 • thereandbackagain
 • ReNDoM
 • Margoliusz
 • lintusuicide
 • Astri
 • katsiu
 • dichotomos
 • fourtheye
 • poodel666
 • panpancerny
 • PureMadness
 • unique-entity
 • Aiza
 • rugia
 • molocheya
 • sasafl
 • Cholerik
 • experiannowreportaccess
 • aik0nsfw
 • RockYourMind
 • Kaviah
 • corvax
 • DavyJones
 • Zuldzin
 • staywithme
 • Jaanis93
 • kaciaw
 • derida
 • levune
 • OverseerSkretu
 • shar
 • Gruffudd
 • Luna-
 • hormeza
 • maregg
 • Jerusalem
 • PanJeff
 • siwuseq
 • satansseed
 • Ma9nuM
 • melodyphantom
 • strangespecters
 • protesedentaria
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2017

7264 af3d 500

heikala:

Inktober day 6, Ghost Migration

Reposted fromaisu aisu viahormeza hormeza
Niektórzy są źli, bo nie kochają siebie. Inni bywają trudni, bo wiele wycierpieli i chcą za to ukarać cały świat. Jeszcze inni dali się oszukać i sądzą, że zapewnią sobie lepszą ochronę, jeśli będą niemili dla otoczenia. Zdarzają się i tacy, którzy zaznali gorzkich rozczarowań, więc zamknęli serce, mówiąc sobie, że nie przeżyją takich przykrości ponownie, jeśli nie będą niczego oczekiwać. Inni są egoistami, ponieważ uważają, że wszyscy tacy są i będą szczęśliwsi, jeśli postawią siebie na pierwszym miejscu. Tych wszystkich ludzi łączy jedno - jeśli takiego pokochasz, zaskoczysz go, bo on się tego nie spodziewa. Większość zresztą nawet nie zechce w to początkowo uwierzyć, bo wyda im się to nienormalne. Ale jeśli wytrwa się i udowodni im, że to prawda, na przykład poprzez bezinteresowne czyny, można nimi tak wstrząsnąć, że odmieni się ich wizje świata, a przy okazji relacje między wami.
— Laurent Gounelle
4536 37bf 500
Nikola Tesla chilling in his lab.
Reposted fromusagiaddict usagiaddict viakudlaty kudlaty
2471 e96b 500
Reposted fromvandalize vandalize viaseleneskin seleneskin
2656 ac75 500

natura-e:

- Nature blog ^^

Reposted fromhawke hawke vianayantara nayantara


Roundscape
Reposted fromFlau Flau viaWhiltierna Whiltierna
9859 9e1d 500
Reposted fromGIFer GIFer viakudlaty kudlaty
5871 5b88 500

nathanielatakora:

Melissa atop Parker Ridge

Processed with VSCOFilm06 - The Alternative Process Collection

8955 74c0

twerk-jutsu:

Oh my god..

Reposted fromdark-videogamer dark-videogamer viaSkydelan Skydelan
7998 cc7c 500

timgaweco:

Icefields Parkway

4611 857b 500
Reposted fromvanille vanille viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl